KNJIGA MUDROSTI ILI LUDOSTI PDF

Dirg Na prvo mesto dolazi invokacija koju su pozajmili od pesnika. Zaista bi nastao pravi rat ako bi ko brkao svezu s pridevom! Ta su pitanja dostojna samo velikih teologa, teologa prosvetitelja, kako ih nazivaju. To pravo je imao i sv.

Author:Dazragore Samugar
Country:Paraguay
Language:English (Spanish)
Genre:Career
Published (Last):12 September 2008
Pages:440
PDF File Size:4.42 Mb
ePub File Size:15.49 Mb
ISBN:696-6-33378-334-7
Downloads:38739
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:DozragoreTa su pitanja dostojna samo velikih teologa, teologa prosvetitelja, kako ih nazivaju. Odgovorio je neki starac stroga pogleda i srditim glasom, kojega su obrve izdavale za teologa, da je tu zapovest dao sv.

We need your help to maintenance this website. Pljeskaj ti knjjiga sam! Nema u njih prijatnije zabave. Jer ko je tako hladan da ga ne bi zahvatila vatra njihovih rasprava? To pravo je imao i sv. Na mojim obrazima nema mesta za mazanje: Ipak moram upozoriti na ovu malu razliku: Sam bog muddosti objavljuje kad govori kroz usta proroka: Please copy and paste this embed script to where you want to embed Embed Script.

Vi znate kakav je red u crkvi: Ja sam mu zaista odmah dala savet dostojan mene: Samo su u jednom vrlo skromni: Ko bi to poricao? O tome zasada ne mogu da govorim. Svako zna da teolozi imaju javno pravo da nebo, tj. Ali su, ipak, neiskazano puni samoljublja. I Pavle otvoreno odbacuje saznanje kao klicu oholosti i opasnosti. Sve je to u tolikoj meri ludo da mu se ni Demokrit ne bi mogao dostojno narugati.

Brinu se toliko kao da su proizvedeni za edile, pa treba da se postaraju za igre i javne gozbe. I Sveti duh se spustio sa neba u liku goluba, ne orla ili jastreba. Na njega se, mislim, ugleda sv.

No vratimo se sada Pavlu! Ali, hajde, objasnimo celu tu stvar podrobnije. Nedostajalo im je obrazovanje skotista! We are a non-profit group that run this website to share documents. O tome govori i ova misao: Zatim, posle ovog doba dolazi mladost. Ali ovde tome nije mesto. Tvrde da se umanjuje dostojanstvo svetih spisa ako se oni podvrgavaju zakonima gramatike.

Ko bi me mogao bolje naslikati od mene same? Sve vide kao kroz maglu ili san. Divna li je briga prirode da u jednu takvu beskrajnu raznovrsnost stvari unese jednakost! I niko od ljudi i,i prima toga izgnanika pod svoj krov, a najmanje mesta za njega ima na vladarskim dvorovima, gde glavnu ulogu igra Laska, moja sledbenica; ona s Momom ima veze koliko i vuk s jagnjetom.

Vernika nemam jedino tamo gde nema ljudi. Pa je li zato manje prijatna ljudima? Oni ga se ne stide; mudorsti, i ponose se njime. Oni ga, zauzvrat, ismejavaju kao bezumnika i odbacuju od sebe. Please help us to share our service with your friends. Knkiga ne kazuje najvatreniju ljubav prema bogu?

Pa ipak, nije obdaren nikakvim dobrim duhovnim svojstvima! Ali pogledajte, molim vas, kako je onaj slavni teolog izokrenuo to mesto! Related Posts.

INDIAN POLITY LAXMIKANT PDF

Knjiga Mudrosti

.

DA FORM 2408-17 PDF

Knjiga mudrosti ili ludosti

.

HASSAN AL BANNA AL MATHURAT PDF

Mitologike

.

Related Articles