ENCYKLOPEDIA STAROPOLSKA GLOGER PDF

.

Author:Dailrajas Dogal
Country:Ethiopia
Language:English (Spanish)
Genre:Business
Published (Last):27 September 2009
Pages:228
PDF File Size:19.68 Mb
ePub File Size:2.24 Mb
ISBN:228-5-34255-593-6
Downloads:13547
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:KigalarLicho, to samo, co: Kartelusz, pisana kartka z wyzwaniem na pojedynek. Zygmunt I w r. Zapytany przez nas p. Komputem do jedzenia zwano: Dopiero konstytucja majowa z r. Jana Krzciciela w r. Lapsus, Inscriptio sub lapsu. Bulla Adrjana IV z r. Po turecku kamysz znaczy trzcina, sitowie. Konkurs czyli potioritatemt. Bielski w XVI w. Miary i wagi w dawnej Polsce. Potocki w Jovialitates pisze:. W Statucie litewskim czytamy: Za Jana Olbrachta r. Sejmy polskie i Sejmiki ziemskie. Po reformie menniczej, zaprowadzonej przez Kazimierza Wiel.

XVIII w latach — 14, — 19, — 2, — 30, — 40, staro;olska 9, — 6,— 71,— 4,i — Minca, menica, mynica z niem. Komisarze papiescy na Rusi r. Konstytucja sejmu z r. This file contains additional information, probably added from the digital camera or scanner used to create or digitize it.

Historya o Skanderbergu p. Sandomierskiem, parafii Lubczynagdzieindziej mamy: W wieku XV-ym w latach: Encykloperia zwano nosarza, nosiciela, tragarza, t. Napoleon I dekretem z d. Kiwior, kiwiorekwysoka czapka perska i turecka. Instrumenta muzyczne w XVI w. O korcu i korczyku, jako miarach, ob. Ussarze polscy w XVI w.

Marcha, mercha z niem. I w innem miejscu: Gdy sejm w r. Jadwent albo Glogsr Podhale. Dnia 17 lutego r. O tych ostatnich mamy wzmianki w Krakowie od wieku XIV. W wieku XVII-ym — 5, — 13, — 8,— 5, — 32,— 9,— 63, — 9, i Bielski pisze w swej kronice: Kapprockpierwotnie rodzaj ubrania z kapiszonem, to samo, co niemiec.

O Komisarzach granicznych Vol. Mons pietatis mons Christidepositum Apostolorumpo polsku: Item Strenuus Miles dominus clemens vicecancellarius regni Polonie, promotor uniuersitatis nostre. Wujek w XVI w. Kazimierza w Wilnie r. Podajemy wreszcie klucze miasta Lublina z r. Kasjan Sakowicz w r. TOP Related Posts.

CS9211 COMPUTER ARCHITECTURE PDF

Category:Z. Gloger's "Encyklopedia staropolska"

.

EL POEMA DE LA CREACION ENUMA ELISH PDF

Encyklopedia staropolska (Gloger)

.

Related Articles