CHICKAMAUGA BIERCE PDF

Hoewel hij in Ohio was geboren, bracht hij het merendeel van zijn jeugd door in Kosciusko County, Indiana. Aan het begin van de Amerikaanse Burgeroorlog nam hij dienst in het 9th Indiana Infantery van het leger van de Unie en werd in februari benoemd tot eerste luitenant onder generaal William Babcock Hazen als topograaf. Hij maakte kaarten van mogelijke slagvelden. Bierce vocht mee in de Slag bij Shiloh april , een angstwekkende gebeurtenis die de basis vormde voor verschillende korte verhalen en zijn memoires, getiteld What I Saw of Shiloh. Hij bleef actief aan het westelijk front en haalde zelfs de kranten voor de gewaagde redding van een gewonde kameraad tijdens de Slag bij Rich Mountain in West Virginia. In juni liep hij een zware hoofdwond op tijdens de Slag bij Kennesaw Mountain , bracht de rest van de zomer door op verlof en keerde in september terug in actieve dienst.

Author:Malazilkree Ninris
Country:Bahrain
Language:English (Spanish)
Genre:Photos
Published (Last):13 September 2009
Pages:487
PDF File Size:9.74 Mb
ePub File Size:15.73 Mb
ISBN:837-2-12651-381-5
Downloads:34708
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:AkinosarHet tweede cavalry corps onder leiding van brigadegeneraal Nathan Bedford Forrest met de divisies van brigadegeneraal Frank C. Armstrong en brigadegeneraal John Pegram.

Het Zuidelijke leger kreeg op 19 september de bovenstaande structuur toen het korps van Longstreet uit Virginia arriveerde. Voordien rapporteerden de korpsbevelhebbers rechtstreeks aan Bragg. Het Noordelijke strijdplan[ bewerken brontekst bewerken ] Om een offensief te openen tegen de stellingen van Bragg diende Rosecrans eerst enkele logistieke problemen op te lossen. Beide legers waren gescheiden door het Cumberlandplateau. De wegen waren in slechte staat en de bevoorrading zou moeilijk verlopen.

Indien Bragg hem zou aanvallen terwijl zijn leger het plateau overstak, zou hij met de rug tegen de bergen en met slechte communicatielijnen moeten vechten tegen de Zuidelijken. Rosecrans stond onder enorme druk van Halleck en Lincoln om Bragg aan te vallen in samenwerking met de Burnside.

Begin augustus gaf de gefrustreerde Halleck het bevel aan Rosecrans om onmiddellijk op te rukken en dagelijks verslag uit te brengen van de opmars van ieder korps tot ze de Tennessee overgestoken hadden. Rosecrans was furieus over Hallecks bevel en vroeg uitstel tot 17 augustus om een ramp te vermijden. Daarom probeerde hij genoeg voorraden en karren te verzamelen om de bevoorrading te kunnen garanderen.

Deze gedachtegang werd gevolgd door vrijwel al zijn officieren. Daarna zou het leger de rivier zelf oversteken. Indien er Zuidelijke tegenstand zou zijn, zou hij de brede rivier niet kunnen oversteken.

Daarom voorzag Rosecrans een afleidingsmanoeuvre om Bragg bezig te houden bij Chattanooga terwijl zijn hoofdmacht de rivier verder stroomafwaarts zou oversteken. Het leger zou oprukken over een breed front door de bergen en over het plateau. Crittenden zou de stad benaderen vanuit het westen. Thomas zou via Lookout Mountain oprukken. McCook en het cavaleriekorps van generaal-majoor David S. Stanley rukten op naar de spoorweg van Chattanooga naar Atlanta.

Indien dit plan goed uitgevoerd werd, zou Bragg verplicht worden om Chattanooga te evacueren. Door de moeilijk begaanbare wegen duurde het een volle week voor ze vallei de Tennessee bereikten. Ze sloegen hun tenten op terwijl de genie de nodige voorbereidingen trof om de rivier over te steken. Ondertussen bracht Rosecrans zijn afleidingsmanoeuvre ten uitvoer. Kolonel John T. Zijn soldaten gooiden planken en stukken hout in de rivier zodat de Zuidelijken zouden denken dat de Noordelijken vlotten aan het bouwen waren stroomopwaarts.

De artillerie onder leiding van kapitein Eli Lilly bombardeerde de stad gedurende twee weken. Deze operatie is beter bekend als de Tweede slag bij Chattanooga. De misleiding had zijn effect. Bragg was ervan overtuigd dat de oversteek ten noorden van de stad zou plaatsvinden met steun van Burnsides Army of the Ohio van Knoxville.

De genie had een pontonbrug gebouwd van 42 meter lang. Het XXI Corps volgde snel. Zonder permanente bruggen kon de Army of the Cumberland niet voldoende bevoorraad worden. Daarom werd er nog een brug gebouwd bij Bridgeport door generaal-majoor Philip Sheridans divisie. Ze bouwden in drie dagen een brug van 90 meter lang. Buiten het reservekorps was het Noordelijke leger tegen 4 september veilig over de Tennessee geraakt. De verdere opmars bestond uit bergachtig terrein en slechte wegen.

Het leger van generaal Joseph E. Johnston detacheerde twee divisies of 9. Generaal Robert E. Lee stuurde het korps onder leiding van luitenant-generaal James Longstreet.

Slechts vijf brigades ongeveer 5. Op 8 september evacueerde Bragg Chattanooga en trok zich terug naar Lafayette, Georgia. Op 9 september bezetten de Noordelijken Chattanooga. Rosecrans stuurde een telegram naar Halleck: "Chattanooga is van ons en oostelijk Tennessee is bevrijd.

Bragg maakte plannen om elk Noordelijke korps afzonderlijk aan te vallen en te verslaan. Rosecrans dacht dat Braggs gedemoraliseerd leger zich terugtrok naar Dalton, Rome of Atlanta in Georgia.

Rosecrans hield hier geen rekening mee. Crittenden moest vanuit Chattanooga in zuidelijke richting oprukken en de Zuidelijken achtervolgen. Thomas moest verder oprukken naar Lafayette. De divisie van generaal-majoor James S. Bragg gaf het bevel aan generaal-majoor Thomas C. Ondertussen zou generaal-majoor Patrick Cleburnes divisie een frontale aanval uitvoeren op de Noordelijke divisie.

Hindman zou enkel de aanval kunnen uitvoeren indien hij versterkingen kreeg. Deze extra troepen arriveerden de volgende dag. De Zuidelijken rukten op naar de Noordelijke slaglinie. Negley had eveneens versterking gekregen. Toen Negley rapporten ontving van de voorste linie over de Zuidelijke aanval, trok hij zijn eenheden terug naar Stevens Gap. Hij liet zijn ene divisie op een heuvelrug ten oosten van West Chickamauga Creek een defensieve linie oprichten. Zo kon hij zijn andere divisie laten terugtrekken die op haar beurt een defensieve linie kon oprichten bij Stevens Gap zodat de eerste divisie in veiligheid kon gebracht worden.

Beide divisies wachtten tot de rest van Thomas Corps arriveerde. Toen Rosecrans besefte dat een deel van zijn leger net aan de vernietiging was ontsnapt, staakte hij de achtervolging van Braggs leger. Hij probeerde zo snel mogelijk zijn leger opnieuw te concentreren. Deze zouden op hun beurt aansluiting zoeken met Crittenden. Het duurde een volle dag voor het bevel bij McCook geraakte. Het zou nog drie dagen duren voor McCook via de bergachtige wegen aansluiting vond bij Thomas.

Forrests cavalerie gaf deze beweging langs het Zuidelijke front door aan Bragg. Hij zag opnieuw een offensieve mogelijkheid. Bragg gaf het bevel aan luitenant-generaal Leonidas Polk om de voorste divisie van Crittenden aan te vallen, onder leiding van brigadegeneraal Thomas J. Wood in de vroege ochtend van 13 september, met de korpsen van Polk en Walker. Toen Bragg niets hoorde die ochtend reed hij naar Polk.

Tot zijn verbazing had Polk geen enkele voorbereiding getroffen om zijn bevelen uit te voeren. Bragg was furieus. Rosecrans probeerde ondertussen zijn leger verder te concentreren zodat hij op het een gecontroleerde manier kon terugtrekken naar Chattanooga. Na een vergadering met zijn belangrijkste officieren, besliste Bragg op 15 september om in de aanval te gaan richting Chattanooga. Nu waren de drie Noordelijke korpsen 2 infanteriekorpsen en een cavaleriekorps minder kwetsbaar.

Toch behield Bragg nog altijd het initiatief. Met de versterkingen onderweg van luitenant-generaal James Longstreet uit Virginia en brigadegeneraal Bushrod R. Johnson uit Mississippi, voelde Bragg zich sterk genoeg om in de vroege ochtend van 18 september zijn leger in noordelijke richting te laten oprukken.

Zo wilde hij het Noordelijke leger tot een slag of de terugtocht dwingen. Bragg duidde vier oversteekplaatsen aan. Hills korps zou de linkerflank verankeren. Forrest en Wheeler dekten respectievelijk de rechter- en linkerflank van Braggs leger.

De divisie van Bushrod Johnson had eerst de verkeerde weg genomen vanuit Ringgold. Rond Ze slaagden er echter niet in de brug te vernietigen voor de eerste soldaten van Johnsons divisie de brug naderden. Tegen Tegelijkertijd arriveerde generaal-majoor John B. Hood van Longstreets korps en nam het bevel van de colonne op zich.

Met vier kanonnen van de 18th Indiana Battery en de Spencer repeating rifle slaagde Wilder erin om een brigade van brigadegeneraal St. De Zuidelijken verloren soldaten bij deze aanval. Wilder trok zich terug en zette een nieuwe defensieve linie op ten oosten van de Lafayette Road bij Viniard Farm.

Walker had al zijn mannen over de creek gekregen. Zijn soldaten waren echter verspreid geraakt achter Johnson. Hills korps bewaakte de oversteekplaatsen in zuidelijke richting. Rosecrans had die ochtend het opwaaiende stof van de Zuidelijke troepenverplaatsingen gezien en daaruit had hij Braggs voornemen deels kunnen afleiden.

Rosecrans had Thomas en McCook naar Crittenden gestuurd ter ondersteuning. Terwijl de Zuidelijken de Creek overstaken, versterkte Thomas Crittendens linies.

O FILHO DE SOBEK PDF

Ambrose Bierce

A second cavalry corps, commanded by Brig. Nathan Bedford Forrest , contained the divisions of Brig. Frank C. Armstrong and John Pegram.

NARASIMHA KARUMANCHI DATA STRUCTURES PDF

Chickamauga by Ambrose Bierce: Summary & Analysis

From the cradle of its race it had conquered its way through two continents and passing a great sea had penetrated a third, there to be born to war and dominion as a heritage. The child was a boy aged about six years, the son of a poor planter. In his younger manhood the father had been a soldier, had fought against naked savages and followed the flag of his country into the capital of a civilized race to the far South. In the peaceful life of a planter the warrior-fire survived; once kindled, it is never extinguished. The man loved military books and pictures and the boy had understood enough to make himself a wooden sword, though even the eye of his father would hardly have known it for what it was.

Related Articles