DMT DUHOVNA MOLEKULA PDF

Ja sam do sad a ne znaci da necu mjenjati teoriju zakljucio da sve napetosti u nama nastaju zbog emotivnog vezivanja,i da dok god se ne odvezemo u potpunosti i sve te konflikte iz podsvjesti ne pretvorimo u bezuslovnu ljubav,osvjetlimo i osvjestimo,da ce nam biti potreban DMT. Kada nastane borba izmedju poznatog,osvjestenog,ego djela licnosti sa jedne i ogromne,neosvjetlene podsvjesti sa druge strane,ego se brani tako sto stvara strah,grcenje,ma bilo sta samo da ta podsvjest ne izadje na vidjelo. Kako je podsvjest stvarno ogromna,to je i napetost u nama ogromna,tj kako smo vezani za ego dio licnosti mi mu davamo snagu i ljubav da nastavi da potiskuje dio licnosti iz podsvjesti. Bori se ego i bori se podsvjest. A najveci je problem sto mi nismo ni jedni ni drugi,ali smo emotivno vezani za poznati,drustveno prihvaceni,moralni,ego dio licnosti i automatski negiramo ludaka u nama. A on ima ogromnu snagu,i moze da eksplodria svakog trena,ko sto i vidimo nekad po sebi ili drugima.

Author:Faecage Akikree
Country:Netherlands
Language:English (Spanish)
Genre:Science
Published (Last):19 February 2008
Pages:261
PDF File Size:11.25 Mb
ePub File Size:17.42 Mb
ISBN:598-7-91923-979-2
Downloads:62094
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:KigajinnRick Strassman Nedostaje nam mate da naslutimo to sve proputamo. Neki od njih zasluuju da ih se posebno spomene. Pokojni dr. Daniel X. Freedman s Katedre za psihijatriju sveuilita UCLA zalagao se za ove projekte na svim razinama i pomogao da dobijem prva financijska sredstva, to je bilo od presudne vanosti.

Osoblje u amerikoj Dravnoj upravi za hranu i lijekove i Upravi za suzbijanje droga bilo je izuzetno fleksibilno i puno razumijevanja s obzirom na neuobiajene okolnosti istraivanja. Clifford Quails, biostatistiar Sveuilita New Mexico, proveo je mnoge sate, dane i tjedne u obradi brojeva u Istraivakom centru, u svom i mom domu.

U svakom trenutku Medicinski fakultet Sveuilita New Mexico pruao mi je u radu akademsku, fiziku i administrativnu podrku. Walter Winslow, proelnik Katedre za psihijatriju, dao mi je veliku slobodu djelovanja kao jednom od njegovih tada malobrojnih istraivaa znanstvenika. Samuel Keith nastavio mi je pruati iznimnu administrativnu i akademsku pomo te savjete nakon to je dr. Winslow otiao u mirovinu. Alan Frank, predsjednik sveuilinog Odbora xi xii Zahvale za etiku istraivanja na ljudima, rjeavao je moje zahtjeve dosljedno i nepristrano.

Opem klinikom istraivakom centru Sveuilita New Mexico dugujem zahvalnost na desetljeu pomoi u svim mojim istraivanjima: melatonina, DMT-a i psilocibina.

Jonathan Lisansky, kolega iz Centra za psihijatriju i istraivanja Sveuilita Nevv Mexico, upoznao me s pokojnim dr. Glennom Peakeom, znanstvenim direktorom Opeg klinikog istraivakog centra. Zajedno su me nagovorili da Philip Eaton uspjeno je preuzeo upravljanje Opim klinikim istraivakim centrom poslije iznenadne smrti dr. Peakea i jedva da je okom trepnuo kad sam rekao da sam odluio prouavati psihodeline droge. Lori Sloane iz Raunalnog centra odravala je sve strojeve maksimalno djelotvornima, naizgled zapanjujuom lakoom, i nauila me koristiti programe za ije bi mi razumijevanje inae bile potrebne godine.

Najljepa hvala bolnikom i ambulantnom medicinskom osoblju, kao i kuhinjskom i administrativnom, posebno Kathy Legoza i Irene Williams.

Via medicinska sestra Laura Berg i medicinska sestra Cindy Geist pruale su junaku, veselu i discipliniranu podrku tijekom svih istraivanja. Medicinska sestra Katy Brazis takoer je svojim vjetinama doprinijela prvim psihijatrijskim intervjuima.

Velikoduna istraivaka potpora Zaklade kotskog obreda za istraivanje shizofrenije pomogla je da utvrdim znanstvenu vrijednost najranijih faza projekta DMT. Kasnije je obilnija potpora istraivanjima DMT-a i psilocibina stigla od Nacionalnog instituta za zloupotrebu droga, odjela amerikih Nacionalnih instituta za zdravlje.

Rick Doblin, iz Multidisciplinarnog udruenja za psihodelina istraivanja ljubazno nam je i velikoduno dodijelio Stoneovu i Barnhartovu potporu. Ned Naumes iz Zaklade Barnhart te Sylvia Thiessen i Carla Higdon iz Multidisciplinarnog udruenja za psihodelina istraivanja vjeto su koordinirali prijenos novca od potpora.

Moja biva supruga Marion Cragg bila je uz mene i pomagala u istraivanju tijekom svih preokreta, pruajui vrijedne savjete i preporuke. Najljepa hvala Danielu Perrineu to je izradio najbolje mogue raunalne slike molekularnih struktura iz knjige. Alexu Greyu veliko priznanje za sliku na naslovnoj stranici, kao i za to to me doveo u Inner Traditions gdje se Jonu Grahamu svidjelo to sam predloio.

Rowan Jacobsen bio je sve to jedan urednik moe biti, pa i vie od toga. Nenadmana redaktura Nancy Ringer unijela je u tekst brojna poboljanja. Zahvalan sam pokojnom glavaru zajednice zen budista, kao i samostanskim i laikim zajednicama na njihovom uenju, vodstvu i snanom modelu mistikog pragmatizma. Najdublje se zahvaljujem mojoj obitelji, jer bez roditelja Alvina i Charlotte Strassman, moga brata Marca Strassmana i sestre Hanne Dettman nita od ovoga ne bi bilo mogue.

Xiv Zahvale I, naposljetku, estitam, klanjam se i divim dobrovoljcima. Njihova hrabrost da putuju na krilima duhovne molekule, povjerenje da istraivaki tim pazi na njihova tijela i umove dok oni idu naprijed te njihova ljubaznost u krajnje asketskoj i nezamislivo strogoj okolini s obzirom na uzimanje psihodelinih droga sluit e kao nadahnue generacijama drugih tragalaca.

UVOD Prva novija istraivanja u Sjedinjenim Dravama, nakon praznine od dvadeset godina, o uincima psihodelinih droga ili halucinogena na ljude poela su Ta su istraivanja ispitala uinke N,N-dimetiltriptamina, ili DMT-a, izrazitog i jakog psihodelika brzog djelovanja. Tijekom pet godina koliko je trajao projekt dao sam oko etiri stotine doza DMT-a dobrovoljcima kojih je bilo ezdesetak. Istraivanje se odvijalo na Medicinskom fakultetu Sveuilita New Mexico u Albuquerqueu gdje sam bio stalni izvanredni profesor psihijatrije.

DMT me privukao zato to je prisutan u tijelima svih nas. Vjerovao sam da je izvor DMT-a zagonetna lijezda epifiza, siuan organ smjeten u sreditu mozga. Dananja medicina nedovoljno poznaje ulogu te male lijezde koja ima bogatu metafiziku" povijest. Descartes je, primjerice, vjerovao da je epifiza "sjedite due", a i zapadne i istone mistike tradicije smjetaju na najvii duhovni centar u okvire njezinih granica. Stoga sam se pitao nije li povieno stvaranje DMT-a u epifizi odgovorno za psihodelina" stanja koja se javljaju prirodno?

Takva stanja mogla bi ukljuivati roenje, smrt i iskustva na rubu smrti, psihoze te mistina iskustva. Tek kasnije, kad su istraivanja ve poodmakla, poeo sam razmatrati ulogu DMT-a u iskustvima izvanzemaljskih otmica". XV x v i Uvod Projekt DMT temeljio se na najnovijim dostignuima znanosti o mozgu, posebno o psihofarmakologiji serotonina.

Meutim, moja iskustva koja sam stekao kroz desetljea dugu povezanost sa samostanom za razvoj i usavravanje zenbudistikog nauka snano su utjecala na nain na koji smo pripremali ljude i nadzirali ih tijekom seansi s drogama. Zatim prati projekt istraivanja DMT-a od samih poetaka, kroz labirint komisija i revizijskih odbora do konane provedbe.

Iako smo svi vjerovali u potencijalno korisna svojstva psihodelinih lijekova, studije nisu bile zamiljene kao terapijske pa su nai istraivaki subjekti bili zdravi dobrovoljci. Projekt je dao obilje biolokih i psiholokih podataka koje sam velikim dijelom ve objavio u znanstvenoj literaturi. Nasuprot tome, nisam napisao gotovo nita o priama dobrovoljaca. Nadam se da e mnogi izvaci iz preko tisuu stranica mojih biljeki koje sam ovdje unio dati uvid u iznimne emocionalne, psiholoke i duhovne uinke tog kemijskog spoja.

Problemi unutar i izvan istraivake okoline Usprkos tekoama na koje smo nailazili optimistian sam s obzirom na mogue koristi od kontrolirane upotrebe psihodelinih lijekova. Na temelju onoga to smo nauili iz istraivanja u Nevv Mexicu nudim cjelovitu viziju uloge DMT-a u naim ivotima i zakljuujem prijedlogom plana istraivanja i optimalnih uvjeta za budui rad s DMT-em te slinim drogama.

Pokojni Willis Harman bio je jedan od najbritkijih umova na podruju psihodelinih istraivanja. Na poetku svoje karijere on i njegovi suradnici davali su LSD znanstvenicima u nastojanju da unaprijede njihove vjetine rjeavanja problema.

Otkrili su da LSD pokazuje jak pozitivan uinak na kreativnost. To granino istraivanje ostaje prvi i jedini znanstveni projekt o upotrebi psihodelika za poboljanje kreativnog procesa. Kada sam trideset godina kasnije Mistino iskustvo koje je imao pri pogledu na Zemlju za vrijeme povratka nadahnulo ga je Uvod xvii da prouava pojave izvan dohvata tradicionalnih znanosti koje bi, ipak, mogle doprinijeti iroj primjeni znanstvene metode.

Jednog dana za vrijeme duge etnje du sredinjeg kalifornijskog obalnog lanca Willis je odluno rekao: Bilo bi vrijeme da konano proirimo raspravu o psihodelicima. Takav pristup nikoga nee zadovoljiti u potpunosti. Velika je suprotnost izmeu onoga to znamo intelektualno ili ak intuitivno te onoga to moemo iskusiti pomou DMT-a. Kao to je jedan od naih dobrovoljaca uzviknuo nakon prve seanse s visokom dozom: Super!

Ovako neto nikada nisam doivio! Meutim, vrlo je vaan kontekst u kojem ga ljudi uzimaju. Zagovornici vee kontrole nad drogama mogli bi osuditi ono to e im zvuati kao ohrabrenje za uzimanje psihodelinih droga i velianje iskustava s DMT-em.

Sljedbenici i glasnogovornici tradicionalnih religija mogli bi odbaciti sugestiju da se pomou droga moe pristupiti duhovnim stanjima, te dobiti mistine informacije. Oni koji su preivjeli izvanzemaljske otmice" i njihovi pobornici mogli bi moju sugestiju protumaiti na nain daje DMT najue povezan s tim dogaajima kao izazov realnosti" njihovih iskustava.

Protivnici i zagovornici prava na pobaaj mogli bi pronai zamjerke mojoj pretpostavci da oslobaanje DMT-a iz epifize etrdeset i deveti dan nakon zaea oznaava ulazak duha u fetus. Istraivai mozga mogli bi prigovoriti miljenju da DMT utjee na sposobnost mozga da prima informacije, a ne samo da stvara te opaaje.

Takoer bi mogli odbaciti pretpostavku da DMT moe omoguiti naim mozgovima da opaaju tamnu materiju ili paralelne svemire, razine postojanja naseljene svjesnim entitetima. Meutim, kad ne bih opisao sve ideje u osnovi prouavanja DMT-a i itav raspon iskustava naih dobrovoljaca, ne bih ispriao cijelu priu. A da nema radikalnih prijedloga koje iznosim u pokuaju da objasnim seanse dobrovoljaca, DMT: Duhovna molekula mogla bi, u najboljem xviii Uvod sluaju, imati slab uinak na podruje rasprave o psihodelinim tvarima; u najgorem, knjiga bi to polje suzila.

Niti bih bio iskren kad ne bih podijelio vlastite spekulacije i teorije koje se temelje na desetljeima prouavanja i sluanja stotina seansi s DMT-em. Zbog toga sam to uradio. To je ono to se dogodilo. Ovo je ono to o tome mislim. Za nas je izuzetno vano da razumijemo svijest. Jednako je tako vano da smjestimo psihodeline droge openito, a posebice DMT, u osobnu i kulturnu matricu u kojoj inimo najvie dobra a najmanje tete.

U tako iroko otvorenom podruju istraivanja najbolje je ne odbaciti nijednu ideju dok zaista ne dokaemo da je pogrena. Upravo sam u interesu irenja rasprave o psihodelinim drogama napisao ovu knjigu.

Njih su dvojica bili prvi u istraivanju koji su primili DMT i pomagali mi da odredim optimalnu dozu i nain injektiranja. Oni su bili nai ljudski pokusni kunii".

Dva tjedna ranije Philipu sam bio dao prvu dozu DMT-a. Kako u opisati, intramuskularna injekcija u rame nije dala zadovoljavajui rezultat. Nakon toga smo se odluili na unos intravenozno, pa je Nils tjedan dana kasnije primio drogu prvi put na taj nain. Njegova je reakcija pokazala da je doza koju smo mu bili dali preniska.

Bilo je teko povjerovati da stvarno dajemo DMT ljudima, dobrovoljcima. Dvogodinji proces za dobivanje dozvole i sredstava koji mi se inio beskrajan stigao je napokon kraju. Ostvarenje cilja inilo se manje moguim od neprestane borbe da se do njega uope dode. Otprilike godinu dana prije poetka naeg istraivanja bili su prisutni na obredu u kojem je peruanski narodni lijenik svim sudionicima dao ayahuascuy legendarni aj koji sadri DMT. Njih dvojica bili su oduevljeni tim oralno aktivnim oblikom DMT-a i rado su sljedei dan probali puiti 4 Prolog isti DMT, kad ga je bio donio jedan od sudionika radionice.

Htjeli su osjetiti njegovo djelovanje na neposredniji i intenzivniji nain nego kad bi ga uzeli u obliku aja. Iskustva Philipa i Nilsa s puenjem DMT-a bila su tipina: iznenaujue brzo javljanje uinaka, kaleidoskopske vizualne halucinacije i odvajanje svijesti od fizikog tijela. I, to je vrlo neobino, bio je prisutan osjeaj nekog drugog" mjesta unutar halucinacijskog svijeta u kojeg su mogli ui zahvaljujui tom izvanrednom psihodelinom spoju.

Iskustvo koje su prethodno imali s DMT-em bio je vrlo vaan faktor kad smo ih birali za prve dobrovoljce.

ASTM A484 PDF

DMT – duhovna molekula

.

APOSTILA DE ELETRONICA ANALOGICA SENAI PDF

DMT – Duhovna molekula

.

THE 47 RONIN STORY JOHN ALLYN PDF

DMT - duhovna molekula

.

KALABHAIRAVA ASHTAKAM LYRICS IN TAMIL PDF

DMT - Duhovna Molekula - Dr. Med. Rick Strassman [Themajka.com]

.

Related Articles